รายชื่อผู้โชคดีในรายการ “ไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งกับโออิชิ ภาค 3″ ช้อปล้านเยน (จับรางวัลล่าสุด 9 มิถุนายน 2553)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 “ไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งกับโออิชิ ภาค 3″
(จากการจับรางวัล ณ มูน สตาร์ สตูดิโอ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553)
คุณสุเมธ อุดมดีพิพัฒนโชติ (กรุงเทพฯ)
คุณพัชนี แซ่ลิ้ง (นครศรีธรรมราช)
คุณพีรวัส ธรรมเมธา (สมุทรปราการ)
คุณอรจิรา ประสงค์เกียรติ (ระยอง)
คุณนราธิป สิริเจิรญชัยพงศ์ (กรุงเทพฯ)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 “ไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งกับโออิชิ ภาค 3″
(จากการจับรางวัล ณ มูน สตาร์ สตูดิโอ เมื่อวัน 7 เมษายน 2553)
คุณสุชาติ แก้วสงคราม (ตาก)
คุณจีรนันท์ ธนพงศ์พิพัฒน์ (กรุงเทพฯ)
คุณวรนุช เหล็งสุดใจ (เพชรบูรณ์)
คุณสุภาวดี ก๋อยฮะกุล (นครปฐม)
คุณดรุณี เทาะชมด (กรุงเทพฯ)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3 “ไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งกับโออิชิ ภาค 3″
(จากการจับรางวัล ณ มูน สตาร์ สตูดิโอ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553)
คุณกฤษธกร ปัทมชัยสุข (กรุงเทพฯ)
คุณมนัสนันท์ อัครวงศ์ฐากูร (บุรีรัมย์)
คุณสุรัตน์วดี ใจมิภักดิ์ (กรุงเทพฯ)
คุณอนันดา วรรณภักดี (สุราษฎร์ธานี)
คุณณัฏวาณี กิจวัฒนชัย (นนทบุรี)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4 “ไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งกับโออิชิ ภาค 3″ ครั้งสุดท้าย
(จากการจับรางวัล ณ มูน สตาร์ สตูดิโอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553)
คุณจักรกฤษ ภาคเกฬี (อยุธยา)
คุณสมพร ท้วมบ้านคลอง (กรุงเทพฯ)
คุณชัยสิทธิ์ รุจิพงษ์วาที (ปทุมธานี)
คุณเฉลย อุดมเดช (ชลบุรี)
คุณณฐิยา วิวัฒนานุสรณ์ (กรุงเทพฯ)
คุณณัฐนันทพร พรมสวาท (นครสวรรค์)
คุณพงศกร จันทา (ชัยนาท)
คุณมธุรส เสริมยุทธกิจ (นครนายก)
คุณปาน ทองโกมุท (นครสวรรค์)
คุณจินตนาถ สุขสมนาวุฒิ (นนทบุรี)
คุณรัชนู หมื่นจินะ (ชลบุรี)
คุณศิริศักดิ์ จีนงาม (อุดรธานี)
คุณวีรยา ตรีมรรคา (ชลบุรี)
คุณสาทินี ธิรินทอง (ลำปาง)
คุณภาภัส สมิทธิกุล (เชียงใหม่)

หมายเหตุ:
– ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลเป็นเงินสดได้
– ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.oishigroup.com/news_detail.php?nid=133 (1608)