ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2553
รางวัลที่ 1 iPhone 4 จำนวน 2 รางวัล
1. 085-914xxxx code no. 3048286A
2. 085-827xxxx code no. 2254946B

ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2553
รางวัลที่ 1 iPhone 4 จำนวน 2 รางวัล
1. 083-888xxxx code no. 2240747A
2. 089-699xxxx code no. 2264864B

ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2553
รางวัลที่ 1 iPhone 4 จำนวน 2 รางวัล
1. 089-762xxxx code no. 2596300A
2. 083-197xxxx code no. 2651160A

ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 7 ตุลาคม 2553
รางวัลที่ 1 iPhone 4 จำนวน 2 รางวัล
1. 086-734xxxx code no. 1903122A
2. 089-179xxxx code no. 3432529A

ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 14 ตุลาคม 2553
รางวัลที่ 1 iPhone 4 จำนวน 2 รางวัล
1. 089-775xxxx code no. 1979960A
2. 085-913xxxx code no. 3627524A

ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 21 ตุลาคม 2553
รางวัลที่ 1 iPhone 4 จำนวน 2 รางวัล
1. 085-103xxxx code no. 1969249A
2. 089-180xxxx code no. 2481601b

ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 7 วันที่ 28 ตุลาคม 2553
รางวัลที่ 1 iPhone 4 จำนวน 2 รางวัล
1. 084-107xxxx code no. 5507766A
2. 081-968xxxx code no. 2790484B

ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 8 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
รางวัลที่ 1 iPhone 4 จำนวน 2 รางวัล
1. 087-795xxxx code no. 4128205C
2. 087-205xxxx code no. 2010781A (ไกรสีห์ ศรีสาคร)

รางวัลที่ 2 Mew Flash drive 4 GB จำนวน 200 รางวัล
1. 08004808XX code no. 3628701B
2. 08005795XX code no. 2811540A
3. 08006605XX code no. 2679667A
4. 08006650XX code no. 5148306B
5. 08018973XX code no. 3428909A
6. 08020832XX code no. 5651387C
7. 08024522XX code no. 3125200A
8. 08027627XX code no. 1473248A
9. 08029990XX code no. 2257480A
10. 08031571XX code no. 2417708A
11. 08059038XX code no. 3662744C
12. 08070371XX code no. 1741048A
13. 08091039XX code no. 3432789A
14. 08096098XX code no. 3188428C
15. 08099697XX code no. 2329983B
16. 08102502XX code no. 3692409A
17. 08111111XX code no. 3325501A
18. 08115412XX code no. 2276502B
19. 08117744XX code no. 3433760A
20. 08123473XX code no. 1473907A
21. 08125301XX code no. 1646687A
22. 08125860XX code no. 2539541B
23. 08129174XX code no. 4184741A
24. 08134066XX code no. 2920940A
25. 08141251XX code no. 3628444C
26. 08142015XX code no. 1667887B
27. 08143023XX code no. 1840182A
28. 08143263XX code no. 2315006A
29. 08144126XX code no. 2705781C
30. 08147867XX code no. 2086209C
31. 08149530XX code no. 1835580A
32. 08155282XX code no. 1722185A
33. 08156206XX code no. 1749969A
34. 08158381XX code no. 2914724A
35. 08163603XX code no. 1346181A
36. 08164470XX code no. 1746203A
37. 08164785XX code no. 3053947A
38. 08165508XX code no. 3556208A
39. 08165793XX code no. 3111545C
40. 08166077XX code no. 3378669A
41. 08170124XX code no. 1319282A
42. 08175130XX code no. 2908321C
43. 08175514XX code no. 1816422C
44. 08179281XX code no. 3468544A
45. 08181043XX code no. 2735641C
46. 08181195XX code no. 2100443A
47. 08182000XX code no. 5527307A
48. 08182068XX code no. 1750144A
49. 08182335XX code no. 3119020B
50. 08182969XX code no. 5038808C
51. 08183168XX code no. 1811944B
52. 08185414XX code no. 2177263C
53. 08186024XX code no. 3016480A
54. 08186549XX code no. 2293967C
55. 08187589XX code no. 2119709A
56. 08187980XX code no. 2333040A
57. 08190674XX code no. 2777089B
58. 08190801XX code no. 2147126A
59. 08192436XX code no. 5624942A
60. 08192489XX code no. 2770727B
61. 08192665XX code no. 4521583A
62. 08192915XX code no. 2698726A
63. 08193231XX code no. 2304125C
64. 08201857XX code no. 5531800A
65. 08202308XX code no. 3334582A
66. 08205309XX code no. 4948604A
67. 08207120XX code no. 2407906A
68. 08248950XX code no. 1415622B
69. 08258222XX code no. 3288864A
70. 08278380XX code no. 5216189A
71. 08288971XX code no. 2811363C
72. 08298169XX code no. 1938602B
73. 08298955XX code no. 2343048A
74. 08315852XX code no. 2931803A
75. 08319771XX code no. 2651160A
76. 08323668XX code no. 2780440B
77. 08330122XX code no. 2065641B
78. 08336967XX code no. 2188402B
79. 08360830XX code no. 1380366A
80. 08361422XX code no. 2054065B
81. 08370387XX code no. 2029469B
82. 08378259XX code no. 1537821B
83. 08382099XX code no. 1614300B
84. 08382733XX code no. 2199622A
85. 08383819XX code no. 5642165B
86. 08392112XX code no. 2678105B
87. 08401892XX code no. 2646989C
88. 08402453XX code no. 2096289A
89. 08407634XX code no. 2345304A
90. 08410128XX code no. 1826885C
91. 08411588XX code no. 4276328/B
92. 08412586XX code no. 1909929C
93. 08442743XX code no. 4957185A
94. 08445553XX code no. 2605988C
95. 08455566XX code no. 1513124A
96. 08463744XX code no. 1548169A
97. 08465827XX code no. 2884481A
98. 08466009XX code no. 4752565A
99. 08467431XX code no. 3686988A
100. 08477880XX code no. 2423041A
101. 08480099XX code no. 5465409C
102. 08490722X code no. 2534528A
103. 08491739XX code no. 2673645A
104. 08492343XX code no. 2572022A
105. 08493391XX code no. 2069406A
106. 08497614XX code no. 3197285B
107. 08502073XX code no. 2274005A
108. 08505513XX code no. 3120786A
109. 08506444XX code no. 3174344A
110. 08510870XX code no. 2502009A
111. 08510988XX code no. 1824100A
112. 08511170XX code no. 3244162B
113. 08512049XX code no. 2556647B
114. 08513617XX code no. 1697140A
115. 08517968XX code no. 3601560B
116. 08532158XX code no. 1613640A
117. 08532394XX code no. 1749745C
118. 08538097XX code no. 3477767A
119. 08551651XX code no. 3320926A
120. 08576299XX code no. 1835740B
121. 08581502XX code no. 3181461B
122. 08583457XX code no. 1881164B
123. 08590639XX code no. 4873881B
124. 08591203XX code no. 5472927A
125. 08591741XX code no. 2646266A
126. 08594074XX code no. 4375143A
127. 08609098XX code no. 3294027B
128. 08628900XX code no. 1391586B
129. 08653251XX code no. 2179127B
130. 08654321XX code no. 2278760B
131. 08656046XX code no. 2591127A
132. 08657457XX code no. 1528528B
133. 08657675XX code no. 4397762B
134. 08660025XX code no. 1399542A
135. 08661890XX code no. 3316227A
136. 08664487XX code no. 2056786A
137. 08666466XX code no. 4493382A
138. 08668205XX code no. 5067722A
139. 08677500XX code no. 3349246A
140. 08682357XX code no. 2660267A
141. 08686488XX code no. 1705925A
142. 08691448XX code no. 2884061A
143. 08692662XX code no. 1640166C
144. 08697922XX code no. 4776282B
145. 08698791XX code no. 2013065A
146. 08698869XX code no. 1505507A
147. 08699271XX code no. 3100101A
148. 08699725XX code no. 2599922A
149. 08705675XX code no. 1776260A
150. 08706066XX code no. 2363720B
151. 08717442XX code no. 2273024C
152. 08750413XX code no. 2521925B
153. 08751358XX code no. 1972583B
154. 08759267XX code no. 2361866A
155. 08760705XX code no. 1445868A
156. 08768711XX code no. 3073202A
157. 08768921XX code no. 4591169A
158. 08771742XX code no. 3219902C
159. 08774149XX code no. 3629602B
160. 08781890XX code no. 2799788C
161. 08783144XX code no. 2006162A
162. 08783223XX code no. 1707781B
163. 08796309XX code no. 3309547C
164. 08801201XX code no. 2365826B
165. 08811822XX code no. 3422665A
166. 08822644XX code no. 2244128A
167. 08902454XX code no. 7956505C
168. 08903955XX code no. 4810681A
169. 08904560XX code no. 1808164A
170. 08909978XX code no. 1382266A
171. 08911066XX code no. 1805924B
172. 08911415XX code no. 3462504A
173. 08912867XX code no. 4878163A
174. 08913212XX code no. 3557387C
175. 08913753XX code no. 2347561C
176. 08914212XX code no. 4767005B
177. 08917521XX code no. 3038689B
178. 08918153XX code no. 2433361A
179. 08920071XX code no. 3372148B
180. 08925029XX code no. 1471106A
181. 08944337XX code no. 2210903B
182. 08944823XX code no. 4187043A
183. 08949605XX code no. 1838621B
184. 08949928XX code no. 1319987B
185. 08950041XX code no. 5665201B
186. 08953378XX code no. 1729008A
187. 08961310XX code no. 4087605A
188. 08966590XX code no. 3567768B
189. 08968330XX code no. 1796881C
190. 08976691XX code no. 2401449A
191. 08977149XX code no. 2596685A
192. 08977195XX code no. 3815982B
193. 08978644XX code no. 2449620B
194. 08979736XX code no. 2056946A
195. 08982855XX code no. 1927767A
196. 08984437XX code no. 2779728A
197. 08987861XX code no. 2614647A
198. 08989642XX code no. 2276441A
199. 08996268XX code no. 1807822B
200. 08999588XX code no. 2897020A

รางวัลที่ 3 เสื้อยืด Mew จำนวน 300 รางวัล
1. 08004657XX code no. 3697725A
2. 08007592XX code no. 1964823A
3. 08008600XX code no. 2419387B
4. 08009398XX code no. 3640509A
5. 08013252XX code no. 1915823C
6. 08016071XX code no. 3375564A
7. 08022279XX code no. 1686303A
8. 08027085XX code no. 2272720A
9. 08030707XX code no. 1996629B
10. 08043049XX code no. 2588523C
11. 08055799XX code no. 3255701A
12. 08058622XX code no. 2420963A
13. 08060204XX code no. 2168488B
14. 08061199XX code no. 2607049A
15. 08061833XX code no. 1914664A
16. 08061924XX code no. 3199666C
17. 08062625XX code no. 2950104A
18. 08072984XX code no. 3460784C
19. 08077092XX code no. 5027080C
20. 08078720XX code no. 2081188A
21. 08098717XX code no. 3694461A
22. 08117000XX code no. 2059042B
23. 08129174XX code no. 4512487A
24. 08133880XX code no. 2674626C
25. 08134411XX code no. 2940429A
26. 08137119XX code no. 2591243A
27. 08137880XX code no. 3363568B
28. 08141316XX code no. 3643766B
29. 08142165XX code no. 2246741B
30. 08142686XX code no. 1914469C
31. 08143145XX code no. 3075601A
32. 08144507XX code no. 1398543A
33. 08144587XX code no. 3073266C
34. 08145644XX code no. 5069766B
35. 08147744XX code no. 2625403A
36. 08148280XX code no. 2705941A
37. 08148390XX code no. 3053947A
38. 08148429XX code no. 2730227A
39. 08149113XX code no. 2927408A
40. 08149692XX code no. 2198124C
41. 08153067XX code no. 5187987B
42. 08155111XX code no. 2252528A
43. 08155187XX code no. 2464728B
44. 08155196XX code no. 1941787A
45. 08155519XX code no. 3127360A
46. 08155800XX code no. 2286966A
47. 08158116XX code no. 2729006A
48. 08159271XX code no. 2382905A
49. 08161064XX code no. 2954208A
50. 08161564XX code no. 3055945A
51. 08161865XX code no. 2489569A
52. 08162111XX code no. 2943444C
53. 08163698XX code no. 2955788C
54. 08164184XX code no. 3182647A
55. 08164388XX code no. 3146544B
56. 08164713XX code no. 2848486A
57. 08165910XX code no. 2109569B
58. 08166325XX code no. 3226020B
59. 08166632XX code no. 2936425B
60. 08166813XX code no. 2854129A
61. 08168239XX code no. 1682968A
62. 08169609XX code no. 1412322A
63. 08170528XX code no. 2086860C
64. 08170635XX code no. 1709100B
65. 08171468XX code no. 1769205B
66. 08172176XX code no. 3600767A
67. 08173331XX code no. 3215309B
68. 08173655XX code no. 2427742C
69. 08174130XX code no. 3249381A
70. 08175303XX code no. 2155866C
71. 08175324XX code no. 1469985B
72. 08180833XX code no. 2857162B
73. 08180846XX code no. 1855905A
74. 08181422XX code no. 3371924B
75. 08181468XX code no. 2516842C
76. 08181514XX code no. 2192460C
77. 08181710XX code no. 1653785A
78. 08182905XX code no. 4028000A
79. 08183798XX code no. 3043469A
80. 08183924XX code no. 2452946A
81. 08184259XX code no. 1767788B
82. 08184725XX code no. 2048661A
83. 08186770XX code no. 3813840B
84. 08187488XX code no. 1531809A
85. 08189086XX code no. 2287046A
86. 08190137XX code no. 1498908B
87. 08191400XX code no. 2682001B
88. 08191585XX code no. 1684528A
89. 08191623XX code no. 4871801B
90. 08192000XX code no. 3373726C
91. 08193725XX code no. 3101707A
92. 08198557XX code no. 2897468A
93. 08207320XX code no. 3351820A
94. 08209192XX code no. 3558983B
95. 08222077XX code no. 4919903C
96. 08232029XX code no. 2645409B
97. 08243525XX code no. 3533304A
98. 08248489XX code no. 3228260A
99. 08249893XX code no. 3386981A
100. 08250653XX code no. 2296900A
101. 08258861XX code no. 2355105C
102. 08269458XX code no. 1361564C
103. 08270302XX code no. 1774805A
104. 08278140XX code no. 2267326A
105. 08288460XX code no. 1337468B
106. 08298964XX code no. 1760026A
107. 08323099XX code no. 5013889A
108. 08323727XX code no. 1978408A
109. 08340988XX code no. 3672109A
110. 08342333XX code no. 1383489C
111. 08345825XX code no. 3119985A
112. 08354322XX code no. 1780843A
113. 08354500XX code no. 3429365A
114. 08360392XX code no. 1422883A
115. 08369013XX code no. 3558867B
116. 08370009XX code no. 2350547A
117. 08370162XX code no. 2648380A
118. 08373731XX code no. 2071527A
119. 08378370XX code no. 1548686A
120. 08389363XX code no. 2064964A
121. 08399001XX code no. 4953562A
122. 08400441XX code no. 3065408A
123. 08401610XX code no. 1327923B
124. 08404248XX code no. 1841840A
125. 08408495XX code no. 2341326A
126. 08409511XX code no. 1978783A
127. 08410189XX code no. 3107382A
128. 08412598XX code no. 3623323A
129. 08412598XX code no. 3427820B
130. 08414769XX code no. 1548908A
131. 08420635XX code no. 2046128A
132. 08420731XX code no. 2306588A
133. 08432262XX code no. 1670481B
134. 08433252XX code no. 3484624A
135. 08434409XX code no. 2376903B
136. 08435536XX code no. 4496281A
137. 08437767XX code no. 1404242B
138. 08438636XX code no. 1905362C
139. 08453299XX code no. 2226406B
140. 08463767XX code no. 2308924B
141. 08464835XX code no. 2393127A
142. 08465929XX code no. 1516880C
143. 08467147XX code no. 3104624A
144. 08467373XX code no. 2804969A
145. 08471814XX code no. 3699625A
146. 08473783XX code no. 3437926A
147. 08486872XX code no. 1494261A
148. 08493943XX code no. 1339769C
149. 08497845XX code no. 1549569A
150. 08502084XX code no. 2425628A
151. 08504692XX code no. 4890746A
152. 08505716XX code no. 2505328A
153. 08505825XX code no. 1662221B
154. 08506070XX code no. 3557564B
155. 08507300XX code no. 4015005A
156. 08507506XX code no. 2648086A
157. 08508801XX code no. 3246847A
158. 08511041XX code no. 1917064B
159. 08511353XX code no. 3213766A
160. 08511771XX code no. 1951784C
161. 08513632XX code no. 5171707A
162. 08514571XX code no. 2444108A
163. 08515243XX code no. 1530602B
164. 08521298XX code no. 3283761C
165. 08522572XX code no. 2470427A
166. 08525557XX code no. 1646703B
167. 08525866XX code no. 2818348B
168. 08527784XX code no. 1910686A
169. 08536300XX code no. 2577768A
170. 08536633XX code no. 2544848B
171. 08536764XX code no. 3587568B
172. 08537924XX code no. 1635047C
173. 08544159XX code no. 3570923A
174. 08545649XX code no. 2539060A
175. 08545889XX code no. 2949901A
176. 08551578XX code no. 1413526A
177. 08551607XX code no. 2276726A
178. 08555442XX code no. 2741849A
179. 08555905XX code no. 2314542C
180. 08566543XX code no. 3300467C
181. 08566733XX code no. 1373686B
182. 08573676XX code no. 2719589A
183. 08580732XX code no. 3363283A
184. 08581779XX code no. 1890421A
185. 08582284XX code no. 1792448A
186. 08587940XX code no. 1768947A
187. 08590500XX code no. 2312063B
188. 08597903XX code no. 1444324B
189. 08598122XX code no. 3376484C
190. 08602681XX code no. 2906608A
191. 08606546XX code no. 1999742B
192. 08608913XX code no. 2281907A
193. 08615291XX code no. 3667927C
194. 08616575XX code no. 2892524A
195. 08623435XX code no. 2066463A
196. 08624770XX code no. 1570482B
197. 08650652XX code no. 2055867B
198. 08651342XX code no. 1617762A
199. 08654616XX code no. 2936167C
200. 08655407XX code no. 3667883A
201. 08655417XX code no. 1417844C
202. 08655875XX code no. 2605602B
203. 08661852XX code no. 2670988A
204. 08663344XX code no. 2192166A
205. 08666706XX code no. 1653204A
206. 08670590XX code no. 2966525A
207. 08674553XX code no. 2957045A
208. 08675578XX code no. 3216344A
209. 08677078XX code no. 3420006B
210. 08677787XX code no. 1492049A
211. 08684174XX code no. 2936185A
212. 08688291XX code no. 3678069A
213. 08688382XX code no. 3455745C
214. 08688463XX code no. 3403800B
215. 08689488XX code no. 3295605A
216. 08689488XX code no. 1668984A
217. 08689726XX code no. 2920165B
218. 08690445XX code no. 3033960A
219. 08693373XX code no. 1716067A
220. 08698317XX code no. 1496740A
221. 08698719XX code no. 1787267A
222. 08699640XX code no. 3144902A
223. 08699959XX code no. 2861362B
224. 08700331XX code no. 1452822C
225. 08704879XX code no. 1401780A
226. 08707089XX code no. 2572941A
227. 08710141XX code no. 2364480A
228. 08711315XX code no. 3298461A
229. 08712700XX code no. 2028807A
230. 08717628XX code no. 4615269C
231. 08734198XX code no. 3411980B
232. 08735675XX code no. 2397105B
233. 08735857XX code no. 3687246B
234. 08736424XX code no. 2437009C
235. 08744122XX code no. 1760142A
236. 08748750XX code no. 2415087A
237. 08751130XX code no. 5101007A
238. 08752561XX code no. 3567688A
239. 08754952XX code no. 2711943B
240. 08755560XX code no. 2717368A
241. 08763596XX code no. 4256301C
242. 08766066XX code no. 2802300A
243. 08767795XX code no. 4206941B
244. 08770826XX code no. 1619047A
245. 08774994XX code no. 3681466A
246. 08776672XX code no. 1608022A
247. 08779505XX code no. 4128269C
248. 08780805XX code no. 4357485C
249. 08781229XX code no. 2876622A
250. 08790891XX code no. 1675486A
251. 08791673XX code no. 2853987A
252. 08798177XX code no. 2893667A
253. 08799033XX code no. 3175389B
254. 08799913XX code no. 3585980A
255. 08823709XX code no. 4519701A
256. 08862180XX code no. 1813602A
257. 08900220XX code no. 2384869A
258. 08903880XX code no. 3393447A
259. 08904314XX code no. 2910924A
260. 08910566XX code no. 3420328A
261. 08911066XX code no. 1660866B
262. 08911217XX code no. 1813620A
263. 08912384XX code no. 3070125A
264. 08913777XX code no. 4919949A
265. 08914338XX code no. 3336107A
266. 08914758XX code no. 1750180A
267. 08914797XX code no. 3235449C
268. 08916696XX code no. 4956480A
269. 08923276XX code no. 1395145C
270. 08942835XX code no. 3396462A
271. 08943017XX code no. 2296562C
272. 08944020XX code no. 2074285B
273. 08944323XX code no. 2562827B
274. 08944355XX code no. 2703300B
275. 08944512XX code no. 1344600C
276. 08944682XX code no. 1533745C
277. 08945835XX code no. 2962020B
278. 08949107XX code no. 2224060B
279. 08960886XX code no. 2683046A
280. 08966315XX code no. 2490548A
281. 08967153XX code no. 3678229A
282. 08967713XX code no. 2882465A
283. 08967847XX code no. 3541108A
284. 08968411XX code no. 2053146A
285. 08968415XX code no. 1618707A
286. 08968645XX code no. 2363560A
287. 08968757XX code no. 1968446A
288. 08969174XX code no. 2558869C
289. 08972026XX code no. 2211083A
290. 08978304XX code no. 3410286A
291. 08981116XX code no. 3071927B
292. 08985083XX code no. 3533581C
293. 08988101XX code no. 2245840B
294. 08988663XX code no. 3672341B
295. 08989584XX code no. 3665484A
296. 08990599XX code no. 1326586A
297. 08992199XX code no. 4595067B
298. 08992513XX code no. 5298322C
299. 08993650XX code no. 2263945A
300. 08996257XX code no. 1830727C

“สำหรับผู้โชคดีที่มีหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลข code ตรงกับหมายเลขที่ประกาศ ได้รับรางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 รบกวนติดต่อรับของรางวัลโดยนำเบอร์โทรศัพท์ที่มีหมายเลขตรงกับหมายเลขที่ ประกาศ โทรติดต่อมาที่หมายเลข 086-3215328 เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง และแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลให้”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.goodservemew.com (775)