ชิงโชค รายชื่อผู้โชคดีไปแต่ตัว ทัวร์ยกแก๊ง ตอนสุดๆทัวร์เลือกได้

รายชื่อผู้โชคดีไปแต่ตัว ทัวร์ยกแก๊ง ตอนสุดๆทัวร์เลือกได้ 5 ท่านคือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม ประกาศรางวัล 16 มีนาคม
1. คุณอุดมพร รุ่งทิฆัมพรชัย (ทัวร์ 1: กินสุด.. ช๊อปสุด กับสุดยอดแหล่งกิน และ แหล่งช๊อป)
2. คุณมนต์ชัย อนันต์เชวงสุข (ทัวร์ 2: มันส์สุด..สนุกสุด กับเครื่องเล่นไฮเทคสุดล้ำ)
3. คุณณัฐพงษ์ ธนกรดิษฐ์ (ทัวร์ 3: เพลินสุด กับวิถีญี่ปุ่นแบบต้องถึง)
4. คุณยุพา เปรมชื่น (ทัวร์ 3: เพลินสุด กับวิถีญี่ปุ่นแบบต้องถึง)
5. คุณดวงจันทร์ แซ่ตั้ง (ทัวร์ 1: กินสุด.. ช๊อปสุด กับสุดยอดแหล่งกิน และ แหล่งช๊อป)

ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เมษายน ประกาศรางวัล 20 เมษายน
1.
2.
3.
4.
5.

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม ประกาศรางวัล 18 พฤษภาคม
1.
2.
3.
4.
5.

ครั้งที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน ประกาศรางวัล 15 มิถุนายน
1.
2.
3.
4.
5.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.oishidrink.com/newsevents.php?con_id=30 (592)