รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i มูลค่ารางวัลละ 39,000 บาท จับรางวัลครั้งแรก จำนวน 5 รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลในการจับครั้งแรกมีดังนี้

คุณ ปรารถนา ลาดบาศรี
คุณ สมเกียรติ วลีเกียรติกุล
จ.ส.อ. ทองใส แสนจักรไกร
คุณ สำเนียง สุริยาประภา
คุณ ทัสตราภรณ์ ยิ้มละมัย

จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2554 จำนวน 5 คัน จับรางวัลที่แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 15 คัน จับรางวัลที่แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1 วันที่ 11/12/54 และครั้งที่ 2 วันที่ 11/2/55
ได้ทาง www.supercoffeethai.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.supercoffeethai.com/news.php?id=10 (1830)