ประกาศผล รวยซ้ำ รวยซ้อน ได้ทั้งล้าน ได้ทั้งรถ กับ โออิชิ

รวยซ้ำ รวยซ้อน ได้ทั้งล้าน ได้ทั้งรถ กับ โออิชิ

จับรางวัลครั้งแรกในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

โดยมีการจับแจกกันทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งหมด 55 วัน 55 รางวัล รวมมูลค่า100 ล้านบาท

และรางวัลสุดยิ่งใหญ่ส่งท้าย ทองคำมูลค่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 1 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณวสันต์ เรืองใสส่อง จังหวัด กาฬสินธุ์

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 2 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณฤทธิกรณ์ ฤทธิบูรณ์ จังหวัด สงขลา

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 3 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณอุดร กันทะเนตร จังหวัด พะเยา

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 4 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณชัชชัย โภคาสุข จังหวัด ลำปาง

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 5 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณดาว บุญมา จังหวัด เชียงราย

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 6 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณทองสุข เที่ยงธรรม จังหวัด อุทัยธานี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 7 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณชาญชัย สอนสมบูรณ์ จังหวัด สมุทรปราการ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 8 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณกมล แสวงผล จังหวัด อ่างทอง

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 9 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณสันติ ชุ่นขวัญ จังหวัด ปทุมธานี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 10 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
คุณรังสรรค์ ภู่ชงแก้ว จังหวัด ลพบุรี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 11 ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณลือชัย เอกอารยะอุดม จังหวัด กรุงเทพฯ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 12 ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณวีรวัตร เฉนียนมนัส จังหวัด กรุงเทพฯ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 13 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณมยุรี เจิมแพทย์จรรยา จังหวัด กรุงเทพฯ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 14 ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณวันชัย ฉวีอินทร์ จังหวัด กรุงเทพฯ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 15 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณแสงเทียน เจือจันทร์ จังหวัด นครราชสีมา

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 16 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณวันเพ็ญ พิมสอน จังหวัด ปราจีนบุรี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 17 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณ ชมธวัช พงษ์หิรัญญ์ จังหวัด กรุงเทพฯ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 18 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณจตุพล เขียนนอก จังหวัดสมุทรปราการ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 19 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณสมจิตร คำผง จังหวัดพะเยา

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 20 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณยงพิชญ์ วรศรีหิรัญ จังหวัด พิษณุโลก

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 21 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ได้แก่
ด.ญ. สุนิตา คำแสนเดช จังหวัด นครพนม

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 22 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณพัชรี ไม่พรั่นใจ จังหวัด สุรินทร์

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 23 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณธำรงศักดิ์ ลออพันธ์พล จังหวัด กรุงเทพ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 24 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้แก่
ด.ญ.ธารสิตางค์ นามมา จังหวัด ขอนแก่น

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 25 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณมานิต สุขขา จังหวัด ชลบุรี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 26 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณจเร โตเปลี่ยน จังหวัด สุโขทัย

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 27 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณสิริลักษณ์ บุญจันดา จังหวัด นครสวรรค์

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 28 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ได้แก่
คุณทองสุก ศรีละออ จังหวัด กรุงเทพฯ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 29 ประจำวันที่ 02 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณอุทัย กันหา จังหวัด สมุทรปราการ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 30 ประจำวันที่ 03 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณ เดชโยธิน ตาระบัติ จังหวัด อุดรธานี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 31 ประจำวันที่ 04 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณหทัยทิพย์ แซ่จิว จังหวัด สมุทรปราการ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 32 ประจำวันที่ 07 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณพสิษฐ์ เสือไธสง จังหวัด ร้อยเอ็ด

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 33 ประจำวันที่ 08 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณปฐมพงน์ ขันธะ จังหวัด เชียงราย

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 34 ประจำวันที่ 09 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณศศินิภา ดวงสินธ์ จังหวัดสมุทรปราการ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 35 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณศรีประภา ผ่านสุวรรณ จังหวัด ภูเก็ต

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 36 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณมงคล อินทรหะ จังหวัด อยุธยา

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 37 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณฐิติวัชร์ พัฒน์สรณ์ จังหวัด สุพรรณบุรี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 38 ประจำวันที่ 15 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณมลฤดี สิริแสง จังหวัด หนองคาย

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 39 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณสัญญา คานซัย จังหวัด กรุงเทพ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 40 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณพันธกานต์ หะยีดาโอ๊ะ จังหวัด นราธิวาส

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 41 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณอุมาพร อรพิมพ์ จังหวัด กรุงเทพ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 42 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณวีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล จังหวัด กรุงเทพ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 43 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณสุนีย์ พลายแก้ว จังหวัด นครศรีธรรมราช

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 44 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณคัทลี คำดำ จังหวัด ศรีสะเกษ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 45 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้แก่
ด.ญ.ดารัตน์ ควรนิคม จังหวัด นนทบุรี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 46 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณแสงเดือน สารเสนา จังหวัด กรุงเทพ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 47 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณจันทร์ทิพย์ ภิรมย์สด จังหวัด นครปฐม

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 48 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณลภัสรดา ยศกรธนสารจังหวัดน่าน

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 49 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณสายทิพย์ สุทาวัน จังหวัด กรุงเทพ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 50 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2556 ได้แก่
คุณอนุสรณ์ เฮงดี จังหวัด สมุทรสาคร

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 51 ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่
คุณพัฒนี คล้ายศรี จังหวัด กรุงเทพ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 52 ประจำวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่
คุณสิทธิชัย เนตรจารุ จังหวัด กรุงเทพ

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 53 ประจำวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่
คุณ กฤชสุรีย์ ช่างเขียน จังหวัด เชียงราย

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 54 ประจำวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่
คุณ ภูษิต มั่นมโนธรรม จังหวัด ชลบุรี

เศรษฐีคนใหม่ลำดับที่ 55 ประจำวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แก่
คุณ จ.ส.อ. ปิยะ สมบูรณ์ จังหวัด กรุงเทพ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.oishidrink.com/2011/news/detail/123 (10037)